Portugese Fisherman’s Stew

Chorizo, clams, tomato, potato, and kale